BEKIJK MEER

Privacy verklaring #ljkuipers

Algemeen
Fijn dat je deze verklaring leest. Ik informeer je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door mij worden verwerkt en/ of gebruikt. Op deze manier voldoe ik aan mijn verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uit de Telecommunicatiewet en weet jij precies welke rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Deze verklaring is alleen van toepassing op mijn eigen diensten. Wees je er daarom van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op mijn website www.ljkuipers.nl (hierna verder: mijn website).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar mijn website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Laura Kuipers
Laura Kuipers staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82170878. Het is een eenmanszaak en gevestigd Amersfoort aan de Paulus Potterstraat 49 (3817 PB). 

Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw (persoons)gegevens? Neem dan contact met mij op via [email protected].


Gebruik (persoons)gegevens

Op mijn website kun je op verschillende plekken jouw (bedrijfs)(persoons) gegevens achterlaten. Ook als mijn (mogelijk toekomstige) klant verzamel ik een aantal van jouw (persoons)gegevens. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door mij met die (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij je wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.

De (persoons)gegevens die ik van jou ontvang beveilig ik goed en behandel ik vertrouwelijk, zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen omdat zij mij ondersteunen in mijn bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan mijn bank of aan mijn hostingpartij.

Persoonsgegevens die ik kan verzamelen
Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die ik van jou kan verwerken. Die gegevens heb je zelf aan mij gegeven of zij zijn af te leiden uit openbare registers of social media. Let er op dat gegevens over jouw activiteiten op mijn website, jouw internetbrowser, apparaat type, jouw IP-adres en jouw locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw IP-adres en jouw locatiegegevens in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn.

o    jouw voor- en/of achternaam;
o    jouw adres- en/of postbusgegevens;
o    jouw bedrijfsnaam & KvK-nummer;
o    jouw e-mailadres en e-mailberichten;
o    jouw betaalgegevens;
o    jouw inloggegevens;
o    jouw website-URL;
o    jouw social media accountnamen;
o    jouw reacties op social media;

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet ik doelen hebben bepaald en dat heb ik dus gedaan. Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op mijn website) verstrekt. Die voornoemde doelen van de verwerking van de persoonsgegevens die ik van jou verzamel, moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld, dit zijn:

1.      het algemeen belang;
2.      het gerechtvaardigd belang;
3.      vitale belangen;
4.      op basis van een overeenkomst;
5.      op basis van een wettelijke plicht;
6.      op basis van toestemming.

Doel

Grondslag

1.       Voor het afhandelen van jouw betaling

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

2.       Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

3.       Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen

Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb

4.       Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst

5.       Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken

Omdat ik hier een gerechtvaardigd belang bij heb

6.       Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte

Voor het naleven van een wettelijke verplichting

7.       Omdat ik graag een mooie review op mijn kanalen wil laten zien

Omdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

8.       Voor marketingdoeleinden

Omdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Ik heb bovendien niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij en ik zal deze informatie verwijderen.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Voor- en achternaam

7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op mijn mailinglist.

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Bedrijfsgegevens (zoals btw nummer, KvK nummer)

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Adres- en/of postbusgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Telefoonnummer

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat de overeenkomst is gestopt

Om contact met je te kunnen opnemen

Betaalgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen

Mailadres

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt

Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

(Mail)berichten

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt, tenzij noodzakelijk voor de Belastingwetgeving.

Om gegevens van jou te kunnen terugvinden

Reactie op social media

Onbepaalde tijd

Wanneer je op een artikel reageert blijft de reactie staan zolang de post online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties, die zie ik als enthousiaste betrokkenheid

Social media accountnamen

Voor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert

Om te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.

Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst

Review via Google

Zolang jij de review laat staan

Omdat jij hier toestemming voor hebt gegeven

Internetbrowser en apparaat type

26 maanden (anoniem)  

Jouw gedrag op mijn website wordt geanalyseerd om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)

IP-adres

26 maanden (anoniem)  

Jouw gedrag op mijn website wordt geanalyseerd om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)

Locatiegegevens

26 maanden (anoniem)  

Jouw gedrag op mijn website wordt geanalyseerd om daarmee mijn website te verbeteren en mijn aanbod af te stemmen op jouw voorkeur (geanonimiseerd)

Mijn eigen inloggegevens blijven actief op jouw website

Tot jij aangeeft dat dit niet meer wenselijk is

Zodat ik jou makkelijk van dienst kan zijn bij een hulpvraag

 Gegevens delen met derden/anderen
Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor verwerking (zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoef ik geen overeenkomst af te sluiten.

Met de volgende derden deel ik persoonsgegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Website provider GenipsPlesk

Verwerker

Voor het hosten van mijn website

Versleutelde gegevens

Hostingpartij GenipsPlesk

Verwerker

Voor het back-uppen van mijn website

Volledige back-up website

E-mailprovider Google

Verwerker

Voor het hosten van E-mails

Versleutelde gegevens

Bank Knab

Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam

Boekhoudprogramma E-boekhouden

Verwerkingsverantwoordelijke

Om mijn boekhouding te doen

Bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres

Google

Verwerkingsverantwoordelijke

Om reviews te plaatsen

Naam, mailadres

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten (denk aan social media, Google). De bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij verwijderen wettelijk gezien (nog) niet mag (bijvoorbeeld Belastingverplichting). Dergelijke verzoeken kun je mailen naar mij.  Ik zal in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen
Ik neem altijd adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan. Dit doe ik door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te nemen.

Website
Mijn website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met mijn website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en aan het hangslotje in de adresbalk. Mijn website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt.

Wifi
Verder maak ik altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om een gewichtige reden niet kan.

Door mij gebruikte apparaten
Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk en/of gezichtsherkenning. Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode.

Geen fysieke kopieën
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën door mij gemaakt.


Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.


Jouw recht tot indienen klacht
Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. Een klacht indienen kun je hier doen bij de AP.  

Wijzigingen
De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn privacyverklaring. Deze versie is van 18 september 2023 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op mijn website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zal ik jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookies
Mijn website gebruikt diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoe ik niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij na het lezen van deze verklaring ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen er met name voor dat mijn website naar behoren werkt en om jou dus een fijne gebruiks-ervaring te geven. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ik ook mijn website optimaliseren.

Noodzakelijke, analytische en tracking cookies
Mijn website maakt gebruik van noodzakelijke cookies, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van mijn website. Bij het plaatsen van geanonimiseerde analytische cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Mijn website maakt verder geen gebruik van andere cookies.

Noodzakelijke cookie
Met behulp van een noodzakelijke cookie kan mijn website jou herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan mijn website dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van mijn website kunt maken. Deze cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Met behulp van de noodzakelijke sessie cookie kan ik vervolgens zien welke onderdelen van mijn website je met jouw bezoek hebt bekeken. Mijn website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ik kan mijn dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Analytische cookies: Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google in elk geval niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. De bewaartermijn is 26 maanden. Meer informatie hierover lees je in het privacybeleid van Google.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, buiten de EER dus. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.


Google reCAPTCHA
Daarnaast gebruikt mijn website Google reCAPTCHA. Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op de computer. Vervolgens wordt er een cookie toegevoegd aan je browser en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie en deze omvat onder andere:

o   De cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op je systeem;
o   Hoeveel muisklikken je in de browser maakt;
o   Jouw scrolgedrag
o   Het CSS van de webpagina
o   De systeemdatum en -tijd;
o   Het IP-adres;
o   Of je bent ingelogd in je Google account;
o   De ingestelde taal van je browser;
o   Geïnstalleerde invoegtoepassingen in je browser;
o   Alle Javascript-objecten;
o   De snelheid waarmee je het formulier invult.

De informatie verzameld door Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Dit houdt (wederom) in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik heb Google niet toegestaan de via mijn website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google)diensten. De bewaartermijn is 26 maanden en ik heb hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google Analytics.


Tracking cookie
De advertentie (tracking) cookies, volgen jouw bezoek aan mijn website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Zo krijg jij een op jouw voorkeur gebaseerde advertentie. Ook wordt de effectiviteit van de advertentie geanalyseerd.

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zo instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

o   Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
o   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
o   Safari op smart phone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
o   Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Let op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van mijn website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet kan garanderen dat mijn website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je mijn website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en zij kunnen daardoor vaker worden herhaald. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de tracking van mijn website advertenties aan je vertonen.


Onvoorziene cookies
Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in deze verklaring? Laat het mij dan weten per mail. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.


Opt-out
Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op mijn website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plug-ins te installeren.


Wijzigingen
De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn cookieverklaring. Deze versie is van 18 september 2023 en als er wijzigingen zijn, plaats ik hiervan steeds de nieuwste versie op mijn website.

Een mooie website boordevol professionaliteit én persoonlijkheid !

MENU

Neem contact op

Binnenkort beschikbaar!

Website in één dag

Op dit moment ben ik druk bezig met de voorbereidingen om te starten met “websites in één dag”.

Ben jij geïnteresseerd?
Super, want ik ben op zoek naar testcases. In ruil voor feedback op het proces, krijg jij een mooie korting!

Waarom wachten?

Neem contact met me op

Laat je gegevens achter in onderstaand formulier en ik laat snel van me horen

Ik wil een nieuwe website!
Heb jij al een website?
Waar kan ik je mee helpen?